Chủ Nhật ngày 14/02/2016
Tiếng Việt English
Bản đồ Thanh Hóa
Thống kê
Online 22
Truy cập 2236773
Gia đình
Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống gia đình   27/11/2012  

Tmô hình điểm triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020” (gọi tắt là Đề án) của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại phường Điện Biên, thành phố Thanh Hoá; xã Quảng Lợi, huyện Quảng Xương; Báo Văn hoá và Đời sống. Với những kinh nghiệm và kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm bước đầu thực hiện Đề án để xây dựng về có kế hoạch tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015, định hướng đến năm 2020” tỉnh Thanh Hoá.

Qua 3 năm triển khai thực hiện Đề án tại tỉnh Thanh Hóa, Sở VHTT&DL đã phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí trong tỉnh, Ban Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền các nội dung như: Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật Hôn nhân và gia đình; chính sách liên quan đến việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, phát triển bền vững, đặc biệt là đối với việc giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức lối sống, cách ứng xử trong gia đình; về vai trò, vị trí, ý nghĩa của đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình; của các tổ chức, lực lượng xã hội, của gia đình, các thành viên trong gia đình đối với việc giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình, của dân tộc.  

Đi đôi với việc đẩy mạnh công tác truyền thông, các địa phương đã thường xuyên tổ chức hoạt động lồng ghép nội dung tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trọng tâm là xây dựng gia đình văn hóa, làng, bản, khu phố văn hoá. Các phong trào do các tổ chức, đoàn thể phát động như: Nuôi con khoẻ, dạy con ngoan”;Ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, “Gia đình dòng họ hiếu học”; “Gia đình nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo”, “phòng, chống tệ nạn xã hội” và phong trào “Xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy”, “xã, phường phù hợp với trẻ em”, phong trào “Xây dựng nông thôn mới”, “Xây dựng xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới”...         Cùng với việc tuyên truyền vận động đó, ở nhiều địa phương đã thành lập và đi vào hoạt động các loại hình Câu lạc bộ (CLB) như: CLB "Gia đình phát triển bền vững", CLB "Gia đình Hạnh phúc ", CLB "Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền"... Xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình, tiêu biểu, tạo ra phong trào xây dựng gia đình ít con, no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, biểu dương kịp thời và nhân rộng các mô hình gia đình vượt khó vươn lên, gia đình làm kinh tế giỏi, gia đình hiếu học, gia đình trẻ hạnh phúc, gia đình nhiều thế hệ chung sống mẫu mực, chăm sóc người cao tuổi, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em... Việc triển khai thực hiện Đề án đã thực sự có tác động và làm thay đổi cuộc sống tinh thần, vật chất của nhiều gia đình. Nhiều gia đình có điều kiện tốt hơn để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, xây dựng gia đình khá giả, hạnh phúc. Nhiều hộ đã thoát được nghèo, mức sống được nâng lên. Việc giáo dục truyền thống gia đình, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, chăm sóc phụng dưỡng ông bà, cha mẹ được tăng cường; việc thực hiện nếp sống mới, giữ gìn vệ sinh môi trường, phát huy tình làng nghĩa xóm được đông đảo người dân chú trọng và đồng tình hưởng ứng.

Qua thực tế cho thấy giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình của mỗi chúng ta, với cuộc sống của từng gia đình là rất quan trọng, nhằm giữ gìn giá trị truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam, hướng mọi gia đình đến với cuộc sống ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, ngăn chặn các tệ nạn xã hội ảnh hưởng đến gia đình. Trong điều kiện hiện nay, sự phát triển nền kinh tế thị trường có ảnh hưởng không nhỏ đến thiết chế gia đình và vấn đề giáo dục gia đình. Vì vậy, nhằm từng bước kiến tạo xã hội và phát triển bền vững, vấn đề giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình cần phải được coi trọng. Đặc biệt nội dung giáo dục đạo đức, định hướng nghề nghiệp cần trở thành mối quan tâm hàng đầu trong các nội dung giáo dục gia đình hiện nay, vì đạo đức chính là giá trị đầu tiên, là phẩm chất nền tảng để hình thành nên những tố chất của con người trong bất cứ xã hội nào.

Từ những kinh nghiệm và kết quả đạt được trong thời gian qua, thời gian tới, Ban chỉ đạo đề án sẽ tập trung triển khai tốt một số nội dung như sau: Tiếp tục truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách pháp luật, xây dựng chuyên trang, chuyên mục về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, kịp thời biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt; triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác gia đình và đạo đức lối sống trong gia đình với các nội dung hướng dẫn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội, phong tục, tập quán của từng địa phương; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục về vai trò, vị trí, ý nghĩa của đạo đức, lối sống cách ứng xử tốt đẹp trong gia đìnhcác tổ chức, lực lượng xã hội đối với việc giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình, của dân tộc. Thường xuyên nêu gương người tốt việc tốt, phê phán những biểu hiện không lành mạnh ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình.


Nguyễn Đăng Lái
Bản in BaÒn In

Các bài mới hơn:
Hội nghị Tổng kết Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2009 - 2015 (27/10/2015)
Kỷ niệm 68 năm Ngày thương binh, liệt sỹ (27/71947 – 27/7/2015) (30/07/2015)
Tọa đàm Kỷ niệm "Ngày gia đình Việt Nam 28/6" năm 2015 (09/07/2015)
Xây dựng nhân cách con người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình (29/06/2015)
Thanh Hóa: Một số kết quả đạt được của công tác gia đình (03/06/2015)

Các bài đã đăng:
Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012 - 2020 (23/10/2012)
Văn hóa ứng xử trong gia đình (11/10/2012)
Gia đình là mái ấm thâm tình chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi (08/10/2012)
Vai trò của gia đình đối với việc giáo dục trẻ em (05/10/2012)
Ký kết dự án “Xây dựng ứng phó quốc gia đối với bạo lực gia đình” (24/09/2012)
Trăn trở sân chơi cho trẻ em (21/09/2012)
Tìm hiểu các chức năng cơ bản của gia đình (19/09/2012)
Tôn trọng mẹ chồng là tôn trọng chính mình. (04/09/2012)
Bình đẳng trong Gia đình – Ngọn nguồn của hạnh phúc. (09/08/2012)
Tuyên truyền phổ biến, giáo dục gắn với phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. (09/08/2012)

Video Play
Bản quyền © Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
Địa chỉ: 101 Nguyễn Trãi - Phường Ba Đình -TP. Thanh Hóa
Điện thoại: 037.6660000 - Fax: 037.6660001 
Website: svhttdl.thanhhoa.gov.vn - Email: svhttdl@thanhhoa.gov.vn
game